Lucrări știițifice

Lucrări știițifice in Munții Apuseni

Platoul Padiș

Andrei Indrieș

Munţii Apuseni constituie o unitate geografică bine individualizată printre unităţile montane ale ţării. Apusenii fac parte din cadrul Munţilor Carpaţii Occidentali, ramura lor nordică având ca masive bine reliefate Munţii Bihor-Vlădeasa. Alcătuirea lor geologică, cuprinde atât roci metamorfice, sedimentare cât şi vulcanice (eruptive). Dintre rocile sedimentare se detaşează în relief rocile calcaroase generatoare de forme de relief carstic deosebit de spectaculoase.

În cadrul Masivului Bihor un loc aparte îl ocupă Platoul carstic Padiş Cetăţile Ponorului, cu numeroase forme exo-şi endocarstice ce-i oferă o importanţă deosebită din punct de vedere ştiinţific şi turistic. Platoul Padiş adăposteşte fenomene carstice unicate între formele de relief din ţară precum “emblema” Padişului, adică Cetăţile Ponorului, apoi Cetatea Rădesei, peşteri ce adăpostesc gheţari, dintre care se remarcă Peştera Focul Viu, etc.

Lucrarea de faţă se doreşte să fie o descriere ştiinţifică dar şi turistică, un documentar asupra principalelor aspecte geografice dar şi de altă natură ale renumitului platou carstic care a devenit “inima” Parcului Natural al Apusenilor.

Details
Parcul Natural Apuseni
Parcul Natural Apuseni

Parcul Natural Apuseni

Andrei Indrieș

În această lucrare noi analizăm Parcul Natural Apuseni din punctul de vedere al reliefului (în special al celui exterior), hidrografiei, pădurilor, cu ajutorul hărţilor. Despre relieful interior se ocupă speologii aşa că lăsăm pe seama lor descrierea acestuia, noi doar vom menţiona principalele peşteri şi avene care duc în adâncime. Vom ataşa hărţi şi unele imagini efectuate de noi. Considerăm că am adus un oarecare aport la cunoaşterea şi mai bine a teritoriului parcului.

  • LIMITELE PARCULUI NATURAL APUSENI (PRIVIRE GEOLOGICĂ)
  • GEOLOGIA PARCULUI NATURAL APUSENI
  • RELIEFUL
  • HIDROGRAFIA
  • PĂDURILE DE PE TERITORIUL PARCULUI NATURAL APUSENI
  • REGIUNI TURISTICE
Details

Munții Padiș-Scărișoara

Andrei Indrieș

Prezenta lucrare este rodul unei munci îndelungate de cercetare atât a bibliografiei cât şi a terenului. Lucrarea se referă la cei mai cunoscuţi şi mai vizitaţi munţi din cadrul Munţilor Apuseni datorită numeroaselor şi valoroaselor obiective ştiinţifice şi turistice, multe declarate “monumente ale naturii” sau “rezervaţii ştiinţifice”, dintre care, pentru început, remarcăm Peştera Cetăţile Ponorului şi Peştera Gheţarul Scărişoara. Tot datorită importantelor obiective ştiinţifico-turistice se preconizează realizarea pe teritoriul Munţilor Padiş-Scărişoara a Parcului Naţional al Apusenilor, fapt ce va duce la ocrotirea integrală a naturii acestor munţi.

Lucrarea de faţă se doreşte atât o descriere ştiinţifică cât şi una de larg interes pentru turiştii dornici de a cunoaşte cât mai bine Munţii Padiş-Scărişoara.

Details