Eco Turismul

Ecoturismul - Turism responsabil

Cabana Cetatile Ponorului respectă principiile ecoturismului, desfasurand si promovand acele forme de turism care au un impact negativ minim asupra mediului şi asupra comunităţilor locale, maximizând în acelaşi timp impactul pozitiv asupra economiei locale.

Ecoturismul este in esenta un turism responsabil. Turismul responsabil este o abordare diferită a modului de a călători şi petrecere a timpului liber, precum şi o abordare diferită în a oferi servicii turistice. Ecoturismul, în sensul cel mai pur doreşte să aibă un impact minim asupra mediului şi a culturii locale, şi în acelaşi timp generează venituri, locuri de muncă comunităţii locale şi contribuie la conservarea ecosistemelor locale.

Diploma de certificare Cabana Cetatile Ponorului

Principiile turismului responsabil sunt:

 • Minimizarea impactulul negativ economic, de mediu şi social al turismului.
 • Generarea de beneficii economice crescute pentru localnici şi îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii locale şi a conditiilor de munca.
 • Implicarea localnicilor în deciziile care le afectează viaţa şi dezvoltarea viitoare a zonei.
 • O contribuţie pozitivă la conservarea patrimoniului natural şi cultural local.
 • Furnizarea de experienţe mai plăcute turiştilor printr-o mai bună conectare între aceştia şi realităţile locale şi facilitarea înţelegerii de către turişti a problemelor culturale, sociale şi de mediu locale.

Cabana Cetatile Ponorului face eforturi susţinute pentru respectarea principiilor ecoturismului.

Ecoturismul este acea formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

 • Conservarea şi protejarea naturii
 • Folosirea resurselor umane locale
 • Caracter educativ, respect pentru natură - conştientizare pentru turişti şi comunitatea locală
 • Diminuează impactul negativ asupra mediului natural şi socio-cultural

Principiile ecoturismului :

 • Principiul focalizării pe zone naturale - ecoturismul se axează pe experienţa personală şi directă în natură, se desfăşoară în cadrul naturii şi se bazează pe utilizarea ei.
 • Principiul interpretării produsului ecoturistic - nivelul şi tipul interpretării se planifică, se proiectează şi se oferă în aşa fel încât să vină în întâmpinarea intereselor, nevoilor şi aşteptărilor clientului, cu includerea unei game largi de posibilităţi de interpretare atât personală cât şi non-personală.
 • Principiul durabilităţii din perspectiva protejării mediului natural - activităţile de ecoturism şi planificarea lor trebuie să ofere cele mai bune practici de turism şi planificare din punct de vedere al conservării naturii şi dezvoltării durabile.
 • Principiul contribuţiei la conservare - ecoturismul implică participarea la protejarea ariilor naturale vizitate, oferind modalităţi constructive pentru bunul management al acestora şi conservarea biodiversităţii.
 • Principiul contribuţiei constructive la dezvoltarea comunităţilor locale -beneficiile ecoturismului trebuie să revină în mare parte comunităţilor locale. Beneficiile locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpărarea de bunuri şi servicii locale şi folosirea facilităţilor locale.
 • Principiul sensibilităţii faţa de cultura şi tradiţiile locale - activităţile de ecoturism trebuie să asigure o reducere a impactului negativ asupra comunităţii locale vizitate şi asupra stilului lor de viaţă.

Plan de management

Viziunea noastra

Noi echipa de la CABANA CETATILE PONORULUI dorim sa oferim servicii turistice cu impact minim asupra naturii si sa crestem calitatii vietii in comunitatea noastra. Compania noastra depune toate eforturile pentru respectarea principiilor ecoturismului pastrand in acelasi timp o atitudine corecta fata de angajati si promovand produsele culturii si traditiei locale.

Obiectivele noastre

 • 1. conservarea resurselor naturale si reducerea impactului asupra mediului
 • 2. stimularea dezvoltarii comunitatii locale prin angajarea de personal din localitate si din imprejurimi si prin promovarea culturii si a traditiilor locale.
 • 3. asigurarea de servicii sigure si de calitate
 • 4. angajatii si turistii beneficiaza de siguranta atât a locului de munca cat si a activitatilor pe care le intreprind.

Planul de actiuni

1. Conservarea resurselor naturale si reducerea impactului asupra mediului

Reducerea consumului de apa

• Folosirea de robinete cu pastila si cap de dus cu debit scazut;
• sa instalam si sa folosim la toalete recipiente cu debit controlabil al apei;
• instalarea de dusuri cu cap mic in camerele de baie;
• folosirea unei cantitati reduse de apa la udarea plantelor si udarea plantelor in special dimineata sau seara;
• adoptarea altor masuri de limitare a cantitatii de apa utilizata prin afisarea de atentionari scrise in fiecare camera de baie pentru reducerea consumului de apa si sa sa incurajam clientii sa foloseasca prosoapele mai multe zile;

Reducerea cantitatii de deseuri si de gunoi

• achizitionarea de materialele astfel incat sa se evite excesul de ambalaje;
• folosirea pe cat posibil a ambalajelor biodegradabile;
• folosirea exclusiva de recipienti reutilizabili sau biodegradabili (ex. pahare);
• folosirea de articole de unica folosinta (ustensile si recipienti) numai in situatii speciale;
• incurajarea atat a personalului cat si a turistilor sa participe la programele de colectare, reciclare si reducere a cantitatii de deseuri;
• sa colectam si sa indepartam tot gunoiul intalnit, atat in jurul cabanei cat si pe traseele turistice;
• sa organizam sau sa subventionam (finantare si mana de lucru), zile de curatenie (minim o data pe an).

Reducerea consumului de energie

• folosirea peste 90 % lumina fluorescenta;
• montarea si mentinerea in stare de functionare a panourilor fotovoltaice pentru producere de electricitate;
• montarea si mentinerea in stare de functionare a panourilor solare pentru prepararea apei calde menajere;
• incaperile sa fie ventilate natural;
• in timpul zilei sa folosim numai lumina naturala, in incaperile cu geamuri;
•folosirea de becuri cu senzori in spatiile comune;
• pierderea de caldura prin ferestre si usi sa fie redusa prin etanseizare corespunzatoare, utilizarea ferestrelor cu geam termopan; 
• un angajat instruit in acest sens va fi insarcinat cu eficientizarea consumului de energie;
• caldura sa fie produsa si distribuita prin instalatii centralizate; 
• echipamentul electric sa fie clasa A de energie "energy efficient";
• cladirile sa fie izolate termic;
• sa incurajam turistii sa nu utilizeze autoturismul pe timpul sederii la Cabana, decat daca este absolut necesar;
• toate vehiculele sa fie bine intretinute si sa aiba verificarea tehnica la zi;
• sa achizitionam mereu mijloace de transport diesel;
• sa utilizam vehicule care consuma mai putin de 10 l /100 km.

Reducerea impactului asupra aerului, solului si apei

• amenajarile si activitatile turistice sa nu duca la remodelarea terenului sau la eliminarea completa a vegetatiei;
•deseurile sa nu fie depozitate decat in locuri special amenajate;<
• nivelul obisnuit al zgomotului produs de ansamblul activitatilor din cadrul cabanei (incluzand telefoane, operatiuni de transport, muzica, echipamente si instalatii mecanice) sa nu depaseasca in mod semnificativ zgomotul de fundal al zonei;
• utilajele generatoare de zgomot sa fie plasate la distanta de zonele linistite, sa fie izolate fonic si sa fie folosite in timpul in care turistii nu se afla la cabana.
• sa oferim turistilor posibilitatea de a se bucura de "linistea naturii";
• sa nu existe mirosuri suparatoare asociate cu emisiile poluante in aer;
• incinerarea deseurilor se va face numai controlat si sa nu provoace o degradare vizibila a aerului.

2. Stimularea dezvoltarii comunitatii locale prin angajarea de personal din comunitatile locale si prin promovarea culturii si a traditiilor locale

Stimularea dezvoltarii comunitatii locale se va realiza prin urmatoarele actiuni:

• folosind serviciile ghizilor locali pentru prezentarea principalelor obiective turistice din zona Padis si pentru pregatirea sistematica a altor ghizi;
• folosind serviciile altor persoane fizice de pe plan local (bucatar, cameriste, persoana care asigura intretinerea etc);
• incurajand achizitionarea de produse locale si suveniruri;
• folosind alte servicii locale: inchiriat biciclete, carute, calesti , sanii , etc;
• contribuind financiar pentru crearea de infrastructura locala sau evenimente locale (ex. festivaluri si alte sarbatori traditionale locale), sponsorizand actiunile respective;
• oferind posibilitatea de practica pentru studentii/tinerii care traiesc in zona, pentru a realiza o experienta de munca in domeniul ecoturismului.

Promovarea culturii si a traditiilor locale se va atinge astfel :

• comunicand turistilor un cod de conduita ce trebuie adoptat in interiorul Parcului Natural Apuseni;
• prezentand turistilor obiceiurile zonei, incurajand participarea la festivalurile traditionale;
• servind in special mancare specifica zonei;
• achizitionand pe cat posibil produse locale: suveniruri, alimente, bauturi etc.

3. Asigurarea de servicii sigure si de calitate se va realiza dupa cum urmeaza:

• prin realizarea unei analize de risc care sa cuprinda activitatile cu impact asupra mediului si asupra sigurantei muncii si identificarea de masuri care sa contracareze aceste riscuri si in situatii neprevazute sa avem o persoana responsabila cu inlaturarea cat mai repede posibil a problemei;
• vom intreprinde toate diligentele necesare respectarii principiului gradului de satisfacere a turiştilor - potenţialii ecoturişti din acest domeniu au un nivel ridicat de educaţie şi de aşteptări. Experienţa oferită trebuie să îndeplinească sau chiar să depăşească gradul de aşteptare al turiştilor.
• vom respecta principiul unui marketing corect al Cabanei Cetatile Ponorului - Promovarea ecoturismului oferă clienţilor informaţii complete şi responsabile care conduc la creşterea respectului pentru mediul natural şi cultural al zonelor vizitate şi a gradului de satisfacere a turiştilor.
• turistii sa aiba acces la o lista cu persoane de contact in caz de urgenta care sa cuprinda: serviciul de paza contra incendiilor; administratia ariei naturale, salvamont, spital, altele;
• toti angajatii companiei sa poarte "echipamentul de siguranta" in cazurile cand acesta este necesar;
• folosirea corecta a echipamentului sa fie explicata de catre managerul companiei sau persoana specializata;
• cel putin un angajat al companiei sa aiba instruire de acordare a primului ajutor si sa ia parte la activitatile care presupun acordarea primului ajutor; trusa de prim ajutor sa fie disponibila in orice moment si amplasata intr-un loc usor accesibil.

4. Angajatii si turistii sa beneficieze de siguranta, atat a locului de munca cat si a activitatilor pe care le intreprind. 

• compania si toti angajatii sa aiba asigurari conform categoriilor de activitati pe care le desfasoara;
• participantii la toate activitatile sa primeasca informatii clare in legatura cu asigurarile care sunt incluse in produsul companiei.